inspira

Wkrótce pojedziemy obwodnicą Chełma?

środa, 28 marzec 2018 10:40 Dział: Miasto
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Wszystko wskazuje na to, że po latach zapowiedzi i nieudanych starań projekt pod nazwą północna obwodnica Chełma wreszcie się ziści. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie ogłosiła wczoraj przetarg na „Wykonanie Dokumentacji Projektowej w stadium KP oraz Dokumentów Przetargowych dla przedmiotu pod nazwą - Budowa drogi ekspresowej S12 Lublin – Dorohusk na odcinku Piaski – Dorohusk z uwzględnieniem budowy obwodnicy Chełma”.

Wspomniany odcinek to droga ekspresowa, która prowadzić będzie od doskonale znanego zmotoryzowanym mieszkańcom Lubelszczyzny węzła Piaski Wschód aż do granicy Państwa z Ukrainą w Dorohusku. Składową tego projektu jest właśnie północna obwodnica Chełma, o którą od lat postulują władze samorządowe i parlamentarne Chełma, a której szczęśliwy finał zapowiadała Wicemarszałek Sejmu RP Beata Mazurek.

To kolejny krok do realizacji inwestycji. Wyłonieni w przetargu wykonawcy opracują koncepcję programową dla blisko 75-kilometrowej drogi ekspresowej prowadzącej od węzła Piaski Wschód do granicy z Ukrainą. Zamówienie podzielono na trzy części obejmujące cztery odcinki realizacyjne, w tym obwodnicę Chełma, która zgodnie z zapisami w Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad ma zapewnione finansowanie natomiast pozostałe będą mogły być realizowane w przypadku oszczędności przetargowych.

W ramach opracowywania koncepcji programowej wykonawcy opracują analizę i prognozę ruchu, opracowania geodezyjne i kartograficzne dla celów projektowania dróg, a także opracowania geologiczno–inżynierskie, hydrogeologiczne, geotechniczne i hydrologiczno-hydrauliczne. To pozwoli zaprojektować ostateczny techniczny wariant realizacji inwestycji i przeprowadzić rozpoznanie podłoża gruntowego. Wykonawcy będą mieć na to 23 miesiące, a wyniki ich pracy posłużą do opracowania dokumentacji przetargowej na wyłonienie wykonawcy inwestycji w trybie projektuj i buduj (wykonawca może współpracować z GDDKiA przy tym przetargu).

Projektanci przeanalizują projekt dwujezdniowej drogi ekspresowej z dwoma pasami ruchu. Jeśli z analiz i prognoz ruchu będzie wynikała potrzeba zachowania rezerwy pod trzeci pas ruchu przedstawią także rozwiązania wariantowe.

Przebieg drogi ekspresowej ustalony został decyzją środowiskową i nie podlega zmianie. Mogą pojawić się nowe rozwiązania dotyczące obsługi ruchu lokalnego. Przewidziana jest budowa siedmiu węzłów: Dorohucza, Siedliszcze, Chełm Zachód, Chełm Północ, Chełm Okszów, Chełm Wschód i Dorohusk, a także ośmiu miejsc obsługi podróżnych (od najprostszych z miejscami parkingowymi i sanitariatami, po rozbudowane ze stacjami paliw i restauracjami oraz miejscem pod ewentualną budowę obiektów noclegowych).

Foto: GDDKiA

Skomentuj