inspira

Miasto zaprasza o korzystania z budżetu obywatelskiego

środa, 25 kwiecień 2018 11:29 Dział: Miasto
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

Rusza piąta edycja Budżetu Obywatelskiego Chełm 2019. Do dyspozycji mieszkańców będzie tym razem 2.5 mln zł (po 250 tys. zł na każde osiedle).

Dokładnie czwartego maja rozpocznie się przyjmowanie zgłoszeń do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego. Czasu na złożenie propozycji inwestycji jest dość sporo. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 czerwca, a głosowanie, podobnie jak w latach poprzednich, odbędzie się we wrześniu.

Prezydent Agata Fisz i Urząd Miasta uruchomili specjalną stronę internetową (www.chelm.budzet-obywatelski.org) gdzie można znaleźć wszystkie szczegóły i aktualności związane z projektami.

Przedmiotem konsultacji są propozycje jednorocznych zadań inwestycyjnych, których proces inwestycyjny obejmuje zespół czynności składających się z przygotowań, realizacji oraz odbioru inwestycji zgłaszanych przez mieszkańców miasta Chełm, do wydzielonej części budżetu miasta na 2019 rok. Kwota wydatków Budżetu Obywatelskiego miasta Chełm na 2019 rok, przewidziana na realizację zadań wynosi 2.500.000,00 zł.

Celem konsultacji jest:

• uzyskanie od mieszkańców miasta Chełm, którzy ukończyli 16 lat, propozycji zadań o zasięgu lokalnym do Budżetu Obywatelskiego na 2019 rok;
• dokonanie przez mieszkańców, wyboru zadań do Budżetu Obywatelskiego spośród tych, które zostały zakwalifikowane do głosowania.

Zadania inwestycyjne o zasięgu lokalnym to takie, które dotyczą głównie potrzeb mieszkańców w rejonach, o których mowa w uchwale Nr XLI/468/14 Rady Miasta Chełm z dnia 29 maja 2014r. w sprawie przeprowadzania konsultacji społecznych z  mieszkańcami Chełma dotyczących budżetu Miasta Chełm zwanego Budżetem Obywatelskim (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2014r. poz. 2269), zmienionej uchwałą Nr XVI/170/16 Rady Miasta Chełm z dnia 16 marca 2016r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016r. poz. 1411), uchwałą Nr XXVI/290/17 Rady Miasta Chełm z dnia 29 marca 2017 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r. poz. 1993) i uchwałą Nr XXXVI/439/18 Rady Miasta Chełm z dnia 21 marca 2018 r. (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2018 r. poz. 1434)

Przedmiotowa uchwała określa wykaz ulic wchodzących w skład rejonów:
1) Rejon 1 - Osiedle Rejowiecka
2) Rejon 2 - Osiedle Śródmieście
3) Rejon 3 - Osiedle Zachód
4) Rejon 4 - Osiedle Słoneczne
5) Rejon 5 – Osiedle XXX-lecia
6) Rejon 6 - Osiedle Działki
7) Rejon 7 - Osiedle Kościuszki
8) Rejon 8 - Osiedle Dyrekcja Dolna
9) Rejon 9 - Osiedle Dyrekcja Górna
10) Rejon 10 – Osiedle Cementowni

Każdemu z tych rejonów zostaje przypisana taka sama kwota wynosząca po 1/10 kwoty ogólnej tj. po 250.000,00zł.

Wszelkie informacje o dalszych działaniach podejmowanych w związku z realizacją Budżetu Obywatelskiego podawane będą do publicznej wiadomości w odrębnych ogłoszeniach umieszczanych na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Miasta Chełm https://chelm.budzet-obywatelski.org oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Serdecznie zachęcamy do składania projektów.

Skomentuj