inspira

MPGK podał zasady korzystania z kolumabrium

środa, 19 wrzesień 2018 12:10 Dział: Miasto
Oceń ten artykuł
(0 głosów)

W dniu 6 sierpnia 2018 r. oficjalnie zakończyła się budowa chełmskiego kolumbarium. W ramach drugiego etapu budowy powstało kolejnych 312 nisz urnowych, a  jego wartość wyniosła ponad 824 000 zł. Przypomnieć należy, że pierwszy etap zakończył się w 2017 r. Cała inwestycja opiewa na łączną wartość 2 166 000 zł. i obejmuje budowę 744 nisz.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Chełma MPGK informuje, że ustanowione już zostały szczegółowe zasady nabycia i dysponowania prawem do nisz urnowych.

Jednorazowa opłata za udostępnienie niszy wynosi 2700 zł brutto, a za każdy pochówek należy uiścić opłatę na utrzymanie cmentarza wg stawek obowiązujących w chwili pochówku. W jednej niszy mogą być umieszczone maksymalnie 4 urny, a napisy na tablicy pamiątkowej można wykonać samemu we własnym zakresie, zlecić

administratorowi cmentarza (MPGK) lub zlecić osobie trzeciej. Napisy na tablicach pamiątkowych powinny jednak spełniać wskazania administratora cmentarza (wzór tablicy i liter jest objęty ochroną praw autorskich, którymi dysponuje administrator cmentarza), wykonując litery we własnym zakresie lub zlecając o

sobie trzeciej należy uiścić kaucję w wysokości 500 zł brutto. Kaucja zostanie zwrócona jeżeli w ciągu 10 dni roboczych od przekazania tablica granitowa zostanie zwrócona administratorowi bez widocznych trwałych znaków uszkodzenia. Co istotne- prawo do demontażu i montażu tablicy pamiątkowej lub tablicy tymczasowej ma jedynie administrator cmentarza.

W razie ewentualnych pytań dodatkowych lub wątpliwości zainteresowane osoby powinny kontaktować się z administratorem cmentarza - pod numerem 82 565 37 59.

Skomentuj