inspira

W dniu 6 sierpnia 2018 r. oficjalnie zakończyła się budowa chełmskiego kolumbarium. W ramach drugiego etapu budowy powstało kolejnych 312 nisz urnowych, a  jego wartość wyniosła ponad 824 000 zł. Przypomnieć należy, że pierwszy etap zakończył się w 2017 r. Cała inwestycja opiewa na łączną wartość 2 166 000 zł. i obejmuje budowę 744 nisz.

W związku z dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców Chełma MPGK informuje, że ustanowione już zostały szczegółowe zasady nabycia i dysponowania prawem do nisz urnowych.

Jednorazowa opłata za udostępnienie niszy wynosi 2700 zł brutto, a za każdy pochówek należy uiścić opłatę na utrzymanie cmentarza wg stawek obowiązujących w chwili pochówku. W jednej niszy mogą być umieszczone maksymalnie 4 urny, a napisy na tablicy pamiątkowej można wykonać samemu we własnym zakresie, zlecić

administratorowi cmentarza (MPGK) lub zlecić osobie trzeciej. Napisy na tablicach pamiątkowych powinny jednak spełniać wskazania administratora cmentarza (wzór tablicy i liter jest objęty ochroną praw autorskich, którymi dysponuje administrator cmentarza), wykonując litery we własnym zakresie lub zlecając o

sobie trzeciej należy uiścić kaucję w wysokości 500 zł brutto. Kaucja zostanie zwrócona jeżeli w ciągu 10 dni roboczych od przekazania tablica granitowa zostanie zwrócona administratorowi bez widocznych trwałych znaków uszkodzenia. Co istotne- prawo do demontażu i montażu tablicy pamiątkowej lub tablicy tymczasowej ma jedynie administrator cmentarza.

W razie ewentualnych pytań dodatkowych lub wątpliwości zainteresowane osoby powinny kontaktować się z administratorem cmentarza - pod numerem 82 565 37 59.

Uroczystą mszą świętą w Kościele pw. Rozesłania Św. Apostołów rozpoczęły się wczorajsze obchody związane z 79 rocznicą napaści sowieckiej na Polskę, które połączone były z Dniem Sybiraka.

Kolejnymi punktami obchodów było złożenie wieńców przy Pomniku Sybiraków, przy ulicy Pocztowej oraz przy tablicy upamiętniającej więźniów politycznych pomordowanych przez NKWD i UB, przy ulicy Reformackiej 27A.

Przez dwie godziny można też było wczoraj zwiedzać ekspozycję pn.: „Chełmska bezpieka i jej ofiary”, a także piwnice – cele budynku przy Reformackiej, w którym od połowy 1945 aż do roku 1956 mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego i gdzie więzieni byli żołnierze Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niepodległość, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji niepodległościowego podziemia.

Mieszkająca i pracująca we Wrocławiu, ale pochodząca z Chełma Martyna Chomacka jest jedną z uczestniczek siódmej edycji kulinarnego show telewizji TVN- MasterChef.

Martyna, która zakwalifikowała się do finałowej czternastki uczestników, dwa odcinki ma już za sobą. W ostatnim pierwszy raz w życiu przygotowywała turbota. Martyna we Wrocławiu pracuje jako trener personalny, ale jaj największą pasją jest właśnie gotowanie oraz podróże. Do tej pory zdążyła już odwiedzić Europę, Stany Zjednoczone i znaczną część Afryki.

Wierząc, że udział w programie da jej szansę odwiedzić kolejne miejsca i po prostu trzymamy kciuki!

Foto: MasterChef

PWSZ zdobył dodatkowe środki z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w kwocie 1,1 mln złotych na Dom Studencki. Łącznie ministerialna dotacja wyniesie 6,3 mln zł, natomiast wkład uczelni to ok. 350 tys. zł. Pierwszych lokatorów Dom Studencki PWSZ przyjmie już pod koniec września.

- Dodatkowe wsparcie dla Uczelni na końcowym etapie budowy Akademika to dla nas bardzo ważna i wyjątkowo pozytywna informacja. Dzięki dotacji z ministerstwa tworzymy Akademik, którego warunki odpowiadają najlepszym standardom europejskich uczelni – mówi rektor uczelni profesor nzw. dr hab.inż. Arkadiusz Tofil.

Akademik jest zlokalizowany w centrum miasta, przy ul. Nowy Świat 3. Studenci będą mieli do dyspozycji 1, 2 i 3 osobowe, klimatyzowane pokoje wyposażone w aneks łazienkowy. Dodatkowo będą mogli korzystać z kuchni, zlokalizowanych na półpiętrach, przewidziano także pokoje tzw. cichej nauki. Mieszkańcy akademika będą mogli korzystać z Internetu szerokopasmowego oraz sieci telewizyjnej. Łącznie dostępnych jest ok. 200 miejsc.

MPGK zakończył trwające od dwóch tygodni prace związane z modernizacją sieci wodociągowej w rejonie ulicy Kolejowej - od Obłońskiej do Starościńskiej w Chełmie. W tym czasie wymieniono szereg zasuw oraz ich węzły. Sieć została zmodernizowana i unowocześniona przed położeniem nowej nawierzchni. 

Tymczasem ogłoszony już został przetarg na kolejny etap przebudowy od al. Piłsudskiego do ul. Fabrycznej. W tym przypadku zadanie jest współfinansowane z funduszy unijnych, a zakres prac obejmować ma nawierzchnię, chodniki, ścieżkę rowerową, budowę parkingu przy zakładzie karnym, kanalizację burzową, oświetlenie itd., w tym przebudowę skrzyżowania z przejazdem kowelskim. W kolejnych procedurach przebudowany zostanie Plac Dworcowy, odcinek od ul. Starościńskiej do al. Piłsudskiego oraz chodniki i ścieżka rowerowa na pozostałej długości tej ulicy.

Etapowanie prac na ul. Kolejowej wynika m.in. z różnych programów, z których pozyskaliśmy dofinansowania (co wymusza odrębne procedury przetargowe) oraz potrzeby zachowania przejezdności, a więc odcinkowego zamykania ruchu (tak jak miało to miejsce np. na ul. 1 Pułku Szwoleżerów lub ul. 11 Listopada).

 

Od wczoraj przy Placu Łuczkowskiego skorzystać można z usług specjalnej budki telefonicznej. Nie da się z niej jednak wykonać połączenia „na miasto”, a tym bardziej zamówić „międzymiastowej”. Można natomiast połączyć się z historycznymi postaciami.

Chełmska „Budka Niepodległości” to jeden z elementów miejskich obchodów 100. rocznicy odzyskania Niepodległości. Sam projekt jest rodzajem interaktywnej instalacji dźwiękowej. Oryginalna budka telefoniczna, ale ubrana w nowe barwy i zdjęcia dawnego Chełma, umożliwia telefoniczne przeniesienie się w czasie, a wśród osób, z którymi możemy „porozmawiać” są m.in. Józef Piłsudski, Roman Dmowski, Ignacy Paderewski, Ignacy Daszyński, Józef Haller oraz osoby bliżej związane z naszym miastem - Wiktor Ambroziewicz i Gustaw Orlicz-Dreszer.

Głosu historycznym postaciom udzielili aktorzy.