inspira

Ruszyła przebudowa Placu Niepodległości.

Inwestycja jest kontynuacją wcześniejszych robót - zakończonej przebudowy tzw. korytarza staromiejskiego (ul. Gdańska, ul. Młodowskiej, ul. 1 Pułku Szwoleżerów oraz ul.11 Listopada).

Obecne prace obejmą wymianę nawierzchni ulic oraz budowę dodatkowych parkingów, a zakres prac dopełni inwestycje związane z modernizowaną w ubiegłym roku ul. Stephensona oraz przebudowaną drogą wewnętrzną (wyjazd do ul. Reja) za hotelem.

Firma Tesco Polska potwierdziła plan zamknięcia swoich trzynastu sklepów na terenie całej Polski. Jako jeden z powodów wskazuje wprowadzony w tym roku zakaz handlu w niedziele. Sklep Tesco zniknie m.in. z Hrubieszowa, ale chełmscy klienci mogą spać spokojnie. Supermarket w naszym mieście na pewno pozostanie.

W wyniku ogłoszonych zmian pracę może stracić ok. 2200 osób. Tesco o swoich planach wobec polskiego rynku poinformowała w wydanym kilka dni temu komunikacie. „Polska jest dużym i bardzo ważnym dla Tesco rynkiem. Mamy wobec naszych wszystkich interesariuszy - pracowników, klientów, dostawców i akcjonariuszy - obowiązek zapewnienia biznesowi stabilności i równowagi, które dają rynkową konkurencyjność. Polski rynek detaliczny dynamicznie się zmienia, między innymi przez ograniczenie handlu w niedziele, a to oznacza, że musimy przyspieszyć nasze plany upraszczania biznesu i skupienia się na tym, co najważniejsze dla klientów” – powiedział Matt Simister, prezes Tesco na Europę Środkową.

Na czym będą polegały zmiany? Plan przewiduje likwidację 13 przynoszących straty sklepów oraz uproszczenie działań w sklepach, w tym ograniczenie zadań niezwiązanych bezpośrednio z obsługą klienta.

Zarzuty czynnej napaści na policjanta, posiadania narkotyków oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej usłyszał 27-letni mieszkaniec gminy Chełm. W sobotę podczas pościgu usiłował przejechać chełmskiego policjanta. Dzisiaj 27-latek trafił przed oblicze chełmskiego sądu który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

W sobotę kilka minut przed godziną osiemnastą w miejscowości Żmudź policjanci Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie zauważyli samochód marki Citroen. Policjanci nabrali podejrzeń co do stanu trzeźwości kierującego. Podjęli próbę zatrzymania samochodu używając do tego sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Pomimo wyraźnych sygnałów kierujący samochodem nie zatrzymał się do kontroli. Podczas ucieczki przez ok. 20 km klucząc różnymi drogami dojechał do miejscowości Buśno gm. Białopole gdzie radiowóz zajechał drogę i zatrzymał uciekający pojazd. Policjanci chcąc zatrzymać kierowcę podbiegli do Citroena a wówczas kierujący nim ruszył i najechał przodem na jednego z policjantów, który upadł na maskę Citroena po czym spadł na drogę asfaltową.

Policjanci zmuszeni byli wybić szyby w samochodzie aby obezwładnić i zatrzymać kierującego którym okazał 27-letni mieszkaniec gminy Chełm. Zachowanie sprawcy wskazywało, że może on być  pod działaniem środków odurzających w związku z czym został przewieziony do szpitala w Hrubieszowie, gdzie pobrano od niego krew i pozostał w szpitalu pod nadzorem policjantów. W trakcie dalszych czynności wewnątrz Citroena policjanci ujawnili marihuanę w ilości ponad 10 gramów. Wczoraj mężczyzna usłyszał zarzut czynnej napaści na policjanta, posiadania narkotyków oraz niezatrzymania się do kontroli drogowej. Dzisiaj 27-latek trafił przed oblicze chełmskiego sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztu na okres trzech miesięcy.

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej w Chełmie oraz Biura Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej, zatrzymali kolejnych członków grupy przestępczej przemycającej wyroby tytoniowe z Ukrainy i Białorusi. W śledztwie podejrzane są 32 osoby.

Działania przeprowadzono 3 i 4 września. W zatrzymaniu jednego z podejrzanych, będącego żołnierzem, uczestniczyli funkcjonariusze Wydziału Żandarmerii Wojskowej w Lublinie. Zatrzymano 8 osób, przedstawiono im zarzuty dotyczące udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, a jednemu z podejrzanych zarzut kierowania grupą zajmującą się paserstwem wyrobów akcyzowych oraz zarzuty związane z kilkunastokrotnym przemytem papierosów.

Wobec trzech podejrzanych Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. Zabezpieczono mienie o wartości blisko 100 000 zł.

Była to już kolejna realizacja w trakcie śledztwa prowadzonego przez Lubelski Wydział Zamiejscowy ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Wydział Operacyjno – Śledczy NOSG w Chełmie i Biuro Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. Efektem pracy śledczych było rozbicie zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się przemytem wyrobów tytoniowych z Ukrainy i Białorusi.

Z materiału zgromadzonego w prowadzonej sprawie wynika, że grupa działała na terenie powiatu chełmskiego, włodawskiego i hrubieszowskiego od 2015 do 2017 roku. Zajmowała się przemytem wyrobów akcyzowych i ich dalszą dystrybucją na terenie całego kraju. Papierosy przerzucane były z Ukrainy do Polski przez rzekę graniczną Bug oraz drogą powietrzną przy wykorzystaniu statku powietrznego typu AN-2.

Przez rzekę graniczną Bug papierosy przemycano na łodziach pontonowych, a ich załadunek odbywał się na ukraińskim brzegu rzeki. Po polskiej stronie papierosy były rozładowywane, a następnie odbierane przez poszczególnych członków grupy, którzy wywozili je specjalnie przystosowanymi do tego celu pojazdami terenowymi w głąb kraju. W trakcie przemytów wykorzystywano samochody terenowe z napędem na 4 koła, o dużej mocy i pojemności oraz specjalnie przystosowane, np. wyposażone w noktowizory i z podniesionym zawieszeniem.

W skład rozbitej grupy przestępczej wchodzili obywatele RP - mieszkańcy powiatu chełmskiego, hrubieszowskiego i łukowskiego, żołnierze zawodowi oraz skorumpowani funkcjonariusze Straży Granicznej. Materiał dowodowy wskazuje, że jedną z kierowniczych ról w rozpracowanej grupie przestępczej sprawowała osoba reprezentująca kręgi biznesowe miasta Chełma.

W śledztwie podejrzane są 32 osoby. Wobec 18 z nich stosuje się lub stosowane było tymczasowe aresztowania. Wobec pozostałych zastosowano środki o charakterze wolnościowym.

Od początku 2015 roku do dnia 11 października 2017 roku, kiedy zatrzymano pierwsze osoby w tej sprawie, grupa przemyciła prawie 2,4 mln paczek papierosów różnych marek, powodując uszczuplenia należności podatkowych i celnych w łącznej kwocie ponad 49,8 mln złotych.  Przemyt na tak dużą skalę był możliwy dzięki pomocy skorumpowanych funkcjonariuszy Straży Granicznej, którzy w zamian za korzyści majątkowe w wysokości od 5000 do 10000 zł przekazywali członkom grupy informacje o rozmieszczeniu patroli SG w terenie. Zarzuty kilkunastokrotnego przyjęcia korzyści majątkowych przedstawiono dwóm byłym już funkcjonariuszom Nadbużańskiego Oddziału SG.

Przepisy stanowią, iż funkcjonariusza skazanego prawomocnym wyrokiem za korupcję zwalnia się ze służby dyscyplinarnie a funkcjonariuszowi będącemu na emeryturze odbiera się świadczenie emerytalne.

W trakcie postępowania zabezpieczono mienie w postaci pieniędzy w różnych walutach, pojazdów i nieruchomości o wartości blisko 900 000 zł.

Sprawa w dalszym ciągu ma charakter rozwojowy.

W dniu 4 września 2018 roku pomiędzy: Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Chełmie, Urzędem Miasta Chełm, Komendą Miejską Policji w Chełmie, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Stacją Ratownictwa Medycznego w Chełmie zostało zawarte porozumienie w sprawie współpracy przy realizacji działań z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym na rzecz młodzieży szkolnej, osób kierujących pojazdami, instruktorów nauki jazdy oraz osób odbywających szkolenie przygotowujące do egzaminu na prawo jazdy - w ramach obchodów XX – lecia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie – pod hasłem: „Dwadzieścia lat misji WORD na rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”.

Strony oświadczyły, że w ramach porozumienia będą realizować wspólne działania ujęte w Lubelskim Programie BRD na lata 2014 - 2020, przyczyniając się do radykalnej poprawy bezpieczeństwa na drogach Miasta Chełm poprzez realizację celów ujętych w poszczególnych filarach Lubelskiego Programu.

W ramach obchodów XX-lecia WORD podjęte zostaną następujące działania:

Bezpieczni użytkownicy dróg

- Przygotowanie i przeprowadzenie przez przedstawicieli WORD i Komendy cyklu pogadanek z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym w chełmskich szkołach ponadgimnazjalnych od dnia 10 do dnia 21 września br. pod hasłem „Bezpieczni użytkownicy dróg”.
- Przeprowadzenie wspólnej kontroli pojazdów przystosowanych do praktycznej nauki jazdy przez patrole Wydziału Ruchu Drogowego Komendy i Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Chełm w okresie od 10 do 14 września br. pod hasłem: „Bezpieczny kursant”.

- Spotkanie kierownictwa WORD, Wydziału Ruchu Drogowego Komendy oraz Wydziału Komunikacji Urzędu Miasta Chełm z instruktorami nauki jazdy w celu omówienia i ujednolicenia, a także zastosowania w praktyce zagadnień dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego w przebiegu szkolenia i egzaminowania. Termin spotkania 4 września br.
- Szkolenie przeprowadzane przez WORD dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego, w celu uzyskania przez nich uprawnień do egzaminowania uczniów placówek oświatowych na Kartę Rowerową oraz pogłębienie ich wiedzy o zasadach bezpieczeństwa w ruchu drogowym i zmianach w przepisach ruchu drogowego przeprowadzone w formie seminaryjnej – w dniu 25 września br.

Bezpieczne drogi

- Nasilenie kontroli w ruchu drogowym na terenie Miasta Chełm przez patrole Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Chełmie w okresie od 10 do 28 września br.
- Turniej dla instruktorów nauki jazdy pod hasłem: „Najlepszy Instruktor Nauki Jazdy 2018” rozgrywany podczas Dnia XX - lecia WORD w dniu 28 września br.

Bezpieczne pojazdy

- Przeprowadzanie przez Stacje Kontroli Pojazdów zlokalizowane na terenie Miasta Chełm bezpłatnej oceny stanu technicznego pojazdów w okresie od 10 do 15 września br. pod hasłem: „Bezpieczne pojazdy”.

Efektywny system ratownictwa i opieki powypadkowej

- Przygotowanie i zastosowanie na pojazdach Straży Pożarnej wielkoformatowego plakatu – naklejki, która przedstawia graficznie i uwidacznia kierowcom będącym w ruchu drogowym sposób reagowania podczas poruszania się służb ratowniczych w tzw. Korytarzu Ratunkowym podczas przejazdu do miejsca zdarzenia drogowego - w terminie do 28 września br.

- Przygotowanie i przeprowadzenie symulowanego pokazu ratownictwa drogowego podczas Dnia XX -lecia WORD - w dniu 28 września br.

Zakończenie akcji

Uroczyste zakończenie obchodów XX-lecia Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie tym omówienie realizacji i podsumowanie rezultatów działań ujętych w w/w zadaniach oraz nagrodzenie laureatów konkursów odbędzie się w dniu 28 września br. w siedzibie Ośrodka przy ul. Bieławin 2a.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych do uczestnictwa w akcjach prowadzonych przez partnerów porozumienia.

Kolejne znane marki dołączają do grona najemców Galerii Chełm, która na rok przed planowanym otwarciem została już skomercjalizowana w ponad 70 proc. Umowę najmu lokalu o pow. 460 mkw. podpisał właśnie Smyk – rynkowy lider w obszarze artykułów dla dzieci. Tym samym Smyk otworzy swój pierwszy salon w Chełmie.

Firma Acteeum – działająca jako współinwestor oraz deweloper Galerii Chełm sfinalizowała umowę najmu z operatorem marki Smyk. Otworzy on w chełmskim centrum handlowym swój pierwszy w mieście salon o powierzani 460 mkw. Galeria Chełm uzupełni tym samym portfolio sklepów o kompleksową ofertę towarów dla najmłodszych. Salon Smyk zostanie otwarty w momencie wielkiego otwarcia Galerii Chełm, a więc w II połowie 2019 roku.

– Jesteśmy niezwykle zadowoleni z obecności Smyka w Galerii Chełm a tym samym w całym Chełmie. Ten ważny dla nas najemca doskonale wpisuje się w różnorodną i wszechstronną ofertę chełmskiego centrum handlowego, które zapewni mieszkańcom miasta i regionu możliwość dokonania kompleksowych zakupów. Galeria Chełm stanowi niezwykle atrakcyjny obiekt dla najemców, czego dowodem jest osiągnięty już teraz, a więc na rok przed otwarciem, ponad 70-procentowy poziom komercjalizacji – wyjaśnia Mariusz Kowalczyk, Leasing Director, Acteeum Central Europe.

Smyk jest wiodącą polską marką produktów dla dzieci, obejmującą ponad 180 sklepów w Polsce i za granicą. Sklepy Smyk oferują szeroką gamę odzieży i obuwia, zabawek, akcesoriów niemowlęcych i innych produktów dla dzieci. Nowy salon w Galerii Chełm będzie pierwszym sklepem tej marki w Chełmie.

Galeria Chełm na powierzchni 17,5 tys. mkw. – w której jako operator spożywczy działał będzie Lidl – zaoferuje 55 lokali handlowych oraz ponad 550 miejsc parkingowych. Działka, na której powstanie nowe centrum handlowe zlokalizowana jest ona u zbiegu ulic Lubelskiej i Rejowieckiej (także stanowiącej obwodnicę Chełma), w miejscu, stanowiącym główny węzeł komunikacyjny miasta. Swym zasięgiem Galeria Chełm obejmie blisko 300 tys. mieszkańców oraz ruch przygraniczny z Ukrainą i Białorusią.

Prace budowlane rozpoczną się jeszcze w trzecim kwartale 2018 roku, zaś otwarcie obiektu zaplanowano na drugą połowę 2019 roku.