inspira

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG udaremnili przemyt 86 kg haszyszu o szacunkowej wartości ponad 4 mln zł. Wobec obywateli Rosji, przy których ujawniono narkotyki, zastosowano tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy. Czynności w tej sprawie prowadzone są pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji.

Funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału SG udaremnili przemyt ponad 86 kg haszyszu o szacunkowej wartości 4 332 518 zł. Ujawnione narkotyki należały do obywateli Rosji. Kobieta oraz mężczyzna próbowali wyjechać z Polski 31 sierpnia br. przez drogowe przejście graniczne w Terespolu. W trakcie prowadzonej kontroli podejrzenie funkcjonariuszy wzbudziło nienaturalne i nerwowe zachowanie podróżnych. Mundurowi, postanowili wnikliwie sprawdzić podróżnych oraz ich pojazd, pod kątem legalności jego pochodzenia.       

Po dokładnej kontroli samochodu, w jego skrytkach, ujawniono hermetycznie zamknięte pakunki różnej wielkości zawierające oleistą substancję. Użyty tester narkotyczny wykazał, że jest to haszysz. Wobec dwojga obywateli Rosji, przy których ujawniono narkotyki, Sąd na wniosek Prokuratury zastosował tymczasowy areszt na okres 3 miesięcy.

Zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii tego typu przestępstwa zagrożone są karą pozbawienia wolności nawet do 15 lat. Sprawa ma charakter rozwojowy. Czynności w tej sprawie prowadzą pod nadzorem Lubelskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji, funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału SG.
UM Chełm pozyskał 2,5 miliona złotych na przebudowę basenu przy SP 8 oraz 5 milionów na projekt remontu i doposażenia szkół zawodowych i technicznych.

Złożony jeszcze w marcu projekt do programu „Sportowa Polska” został zaopiniowany pozytywnie przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, na którego stronie internetowej pojawiły się w tym tygodniu protokoły z posiedzeń w sprawie zaopiniowania złożonych wniosków.

Miasto ubiegało się o kwotę 2.5 mln zł i wszystko wskazuje, że taką właśnie kwotę otrzyma z ministerstwa. Jeszcze w ubiegłym roku przeprowadzono prace polegające na budowie nowego zadaszenia basenu, wymianie okien, a w budżecie na rok bieżący zabezpieczona została kwota miliona złotych na dalsze prace. Otrzymane z ministerstwa dofinansowanie pozwoli miastu wyłonić wykonawcę kolejnego etapu inwestycji i planować dalszą część przebudowy.

Przed kilkoma dniami zatwierdzony został także projekt UM dotyczący szkół zawodowych i technicznych (prace budowlane i zakup nowoczesnego wyposażenia placówek). Wartość tego zadania to około 5 milionów złotych, a w tym wypadku środki pochodzić będą z dotacji strukturalnych Unii Europejskiej.

Od minionego poniedziałku chełmianie głosują na wskazane przez siebie wcześniej inwestycje w ramach tegorocznego Budżetu Obywatelskiego.

Jak udało się nam ustalić, do wczoraj w głosowaniu wzięło prawie 2500 osób, przy czym ponad 90% z nich wybrało elektroniczny sposób wskazania najpilniejszych zadań. Wśród osób głosujących za pośrednictwem strony internetowej przeważają kobiety – prawie 57%. 60% głosów oddano z komputerów, zaś 40% z urządzeń mobilnych.

Jeśli chodzi o podział na wiek, to Budżet Obywatelski cieszy się największym zainteresowaniem wśród osób w wieku 36-49 lat (31% głosujących). Na drugim miejscu są mieszkańcy Chełma w wieku ponad 60 lat (20%) zaś najmniejszy udział w liczbie głosujących mają mieszkańcy do 25 lat (około 11%). Są to oczywiście statystyki wygenerowane na chwilę obecną.

Głosowanie wciąż trwa, a wyboru projektów dokonywać można jeszcze do najbliższej soboty (22 września) do godz. 18.00.

Na 4 października, zaplanowano premierę filmu dokumentalnego Grażyny Stankiewicz o chełmskim osiedlu Dyrekcja. Uroczystą premierę obrazu zaplanowano w Chełmskim Domu Kultury.

Ostatecznie film dokumentalny, w którym znajdą się także fabularyzowane fragmenty z udziałem chełmian wyłonionych w castingach trwać będzie około 20 minut i przedstawia bogatą historię jednego z najstarszych i najbardziej popularnych chełmskich osiedli. O genezie jego powstania w okresie międzywojennym oraz losach późniejszych, architekturze i ludziach opowiedzą dwaj bohaterowie produkcji kolejarz i architekt. Będą też oczywiście wypowiedzi mieszkańców Dyrekcji oraz znanych i cenionych regionalistów i historyków, w tym np. Zbigniewa Lubaszewskiego. W filmie zobaczymy także Marcina Wrońskiego, który akcję swojej powieści „Czas Herkulesów” umieścił właśnie w przedwojennym Chełmie, a której akcja częściowo rozgrywa się w tej dzielnicy. Autorzy zapowiadają sporo wspomnień, archiwalnych dokumentów i zdjęć, które pochodzą głównie z prywatnych zbiorów mieszkańców Chełma.

Część budżetu filmu pochodzi ze środków UM Chełm, a obraz ma promować nasze miasto na antenie telewizyjnych stacji ogólnopolskich.

Dobiegają już końca prace przy tegorocznym etapie modernizacji ul. Wojsławickiej na odcinku przy cmentarzu komunalnym i skrzyżowaniem z ul. Bazylany.

Inwestor dokonał tam przebudowy parkingów oraz wymiany nawierzchni. Wyprofilowane zostało także skrzyżowanie, a chodniki zyskały nowy wygląd.

"Przy wielu tegorocznych, często przygotowywanych i wdrażanych już od dłuższego czasu inwestycjach, także tych wybranych z ubiegłorocznego Budżetu Obywatelskiego, pojawiają się komentarze, że to „specjalnie pod wybory”. Rozumiem. Część osób pokazuje w ten sposób swoją aktywność wyborczą. Gdyby jednak ktoś chciał się chwilę nad tą kwestią zastanowić, proponuję skrócone kalendarium. To tylko bardzo niewielki wycinek. Ilość tekstu dla wytrwałych, ale warto przeczytać. Zaczynamy." Wpis takiej właśnie treści znalazł się kilka dni temu na oficjalnym profilu popularnego medium społecznościowego Prezydent Miasta Agaty Fisz. Trzeba przyznać, że kompleksowe, podzielone na poszczególne lata "sprawozdanie" wykonanych inwestycji robi wrażenie, dlatego postanowiliśmy zacytować je w całości.

"2015
Ten rok rozpoczyna się od zakończenia dwóch dużych inwestycji. W Chełmie powstaje jedna z najnowocześniejszych oczyszczalni ścieków w makroregionie (inwestorem była miejska spółka MPGK), a przy ul. Partyzantów, w ramach pozyskanego dofinansowania z UE, oddany zostaje do użytku nowych gmach biblioteki (której budowę rozpoczęto w połowie lat 80-tych i przez wiele lat była miejskim „straszydełkiem”). Po kilku miesiącach statystyki mówią o 27 % wzroście wypożyczeń książek i 59% w przypadku zbiorów audio. Powstaje galeria artystyczna i nowa sala koncertowa. Przez 10 miesięcy w organizowanych tam wydarzeniach bierze udział ponad 20 tysięcy osób. Wydarzenia kulturalne odbywają się cały czas. W zapomnienie przechodzą pisane niedawno komentarze, że „to tylko obietnice...biblioteka i tak nigdy nie powstanie”. Po długich przygotowaniach rozpoczyna się budowa Tras Rowerowych Polski Wschodniej – nowych ścieżek rowerowych, które połączą nasze miasto z trasą biegnącą przez 5 województw. Chełm jest jedynym miastem na prawach powiatu w województwie, przez które przechodzi ta trasa. Nowe ścieżki obejmują ulice: Ceramiczną, Szpitalną oraz Wojsławicką (łącznie kilka kilometrów) i łączą się z tymi wybudowanymi wcześniej. Denerwują się Ci, którzy nie mogą parkować na chodniku przy ul. Szpitalnej. To teraz ścieżka. Ale są tacy, którym to nie przeszkadza i nadal stawiają tam samochody. Sprawa staje się bardzo medialna.
Przedsiębiorcy z Chełma biorą udział w międzynarodowych targach odbywających się w kilku krajach. Wyjazdy są finansowane w ramach projektu „Inwestuj w Chełmie”, na który pozyskaliśmy dofinansowanie. Łącznie w projekcie udział bierze około 100 uczestników. Oprócz tego powstaje Chełmskie Centrum Obsługi Inwestora oraz realizowane są działania o charakterze promocji gospodarczej miasta. Za kilka miesięcy rozpocznie się pierwsza inwestycja produkcyjna w podstrefie ekonomicznej.
Startują inwestycje drogowe: Brzechwy, Łowiecka, Świerkowa chodniki w rejonie al. 3 Maja, ul. Maczka i Zachodniej, Kińczyka, Jedność, 11 Listopada, wjazd na ul. Majdan, poszerzenie parkingu przy ul. Andersa i Zachodniej. To tylko kilka przykładów, w tym zadania wybrane przez mieszkańców w ramach pierwszej edycji Budżetu Obywatelskiego.
Realizowane są programy wsparcia finansowego dla klubów sportowych, programy stypendialne, dofinansowania na realizację różnych zadań z zakresu turystyki, ochrony dóbr kultury, kultury i sztuki. Programy są ujęte w budżecie każdego roku. Także w 2018.
Oficjalne podpisanie umowy z wykonawcą Chełmskiego Parku Wodnego kończy skomplikowany proces przygotowań do realizacji tej inwestycji. Znikają komentarze mówiące, że „aquapark i tak nie powstanie”, że „nie ma szans aby go wybudowali”. Wkrótce na teren pomiędzy ul. Lubelską i Trubakowską wjeżdżają maszyny budowlane. Dojazd utrudnia im remont odcinka ul. Rejowieckiej. W ramach pozyskanych środków wymieniana jest tam nawierzchnia. Nie wiemy jeszcze, że w przyszłym roku pojawi się możliwość ubiegania o unijne dofinansowanie na kompleksową przebudowę całej DK12 w granicach Chełma, a tym bardziej że uda się pozyskać te środki. Wiemy natomiast, iż nowy wjazd z ul. Hrubieszowskiej na świeżo wybudowane rondo turbinowe znacznie ułatwia ruch w tej części miasta. Nie sprawdziły się komentarze o „wielkich trudnościach w poruszaniu się tym rondem”. Jest za to zdecydowanie mniej wypadków i kolizji. Powstają dokumentacje techniczne na następne ulice. Efekty tych prac będą niebawem widoczne tak jak dziesiątki ławek, które zostają ustawione przy wielu głównych ulicach miasta – w miejscach gdzie do tej pory nie było jak „odsapnąć”.
Pod koniec 2015 roku powstają zarysy Akademickiego Ośrodka Przedsiębiorczości – projektu, który ma pełnić m.in. funkcję inkubatora przedsiębiorczości. To wstępne uzgodnienia i sondowanie, na ile projekt może wpisać się z programy unijne. Do realizacji jeszcze daleko, bo nawet nie są znane terminy składania wniosków i przyznawania środków. Ostatecznie projekt zmieni nazwę na Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej. W kilku miejscach miasta pojawiają się pierwsze psie stacje, a kolejna ogólnopolska stacja telewizyjna nagrywa program o urokach Chełma i okolic. W grudniu podpisuję porozumienie z jedną z największych polskich instytucji pośredniczących w wymianie informacji gospodarczych. Nic to nas nie kosztuje, ale może pomóc w szukaniu nowych inwestorów. Przy ul. Lubelskiej nieustannie trwają prace budowlane. Nad okolicą góruje już obiekt wznoszonego parku wodnego. Przy publikowanych co pewien czas relacjach z budowy pojawiają się komentarze, że „przecież i tak będzie świecił pustkami”. Na końcowym etapie są procedury związane z uruchomieniem biura nieodpłatnej pomocy prawnej. Projekt wystartuje od stycznia 2016 roku.
2016
Samych inwestycji drogowych, które w nadzorze ma Zarząd Dróg Miejskich w Chełmie, jest kilkadziesiąt. Do tego dochodzą zadania przypisane wydziałom urzędu miasta. Rozpoczyna się ogłaszanie przetargów i szukanie wykonawców. W przygotowaniach są prace na m.in. ul. Pszennej, Rzewuskiego, Majdan, Wygon, Zachodniej, Racławickiej, Krańcowej, Kochanowskiego, kolejne chodniki powstawać mają chociażby przy ul. Litewskiej, Reja, Połanieckiej, Piłsudskiego, ks. Brzóski i innych. To również tylko przykłady. Inwestycją przebudowy ronda na pl. Tysiąclecia (przy Chełmskim Domu Kultury) zamykamy listę wszystkich chełmskich rond, które doczekały się remontu. No może z wyjątkiem tego przy ul. Pocztowej :) . Przy wielu ulicach powstaje nowe oświetlenie - także tych, które do tej pory pogrążone były w ciemnościach. Nie zmienia to faktu, iż lista oczekujących wciąż jest długa, a prace przy budowie nowych latarni prowadzone były i będą w każdym kolejnym roku. Także w 2018. Zamknięta dla ruchu jest ulica 11 Listopada. Trwa jej przebudowa, która jest kontynuacją wcześniejszych inwestycji wzdłuż tzw. korytarza staromiejskiego. Podpisujemy list intencyjny z potężną firmą specjalizującą się w organizacji transportu krajowego i międzynarodowego. Przedsiębiorstwo posiada już kilka przeładunkowych terminali intermodalnych. Kolejny mógłby powstać w Chełmie. Zanim jednak do niej dojdzie konieczne są czasochłonne zmiany planów zagospodarowania, inwestycje kolejowe, itd. Kierujemy korespondencję do Ministerstwa Obrony Narodowej potwierdzając naszą gotowość do udzielenia pomocy dla zwiększenia liczebności chełmskiego garnizonu. Zmieniamy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego umożliwiając realizację nowych inwestycji w tym także mieszkaniowych. Po 2 latach (w 2018 roku) ruszy przy ul. Lubelskiej budowa kolejnego budynku wielorodzinnego dla potrzeb wojska. Następne będą mogły powstać przy ul. Trubakowskiej. Mieszkańcy otrzymują klucze do nowego bloku Chełmskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Chełmie – spółki miejskiej, którą przed laty tworzyłam i byłam jej pierwszym prezesem. Jest to już czwarta inwestycja wielorodzinna przy ul. Synów Pułku. Piąta rozpocznie się w 2018, a ja przeczytam w komentarzach, że „buduje się pod wybory”.
Mieszkańcy korzystają z programu zapewniającego nieodpłatną utylizację azbestowych pokryć dachowych. Program niezmiennie trwa cały czas. Zmienia się za to wygląd placu Łuczkowskiego. Kamienice pozbawione swojego historycznego wyglądu odzyskują dawny blask, który dodatkowo podkreśla iluminacja. Z żalem patrzymy jednak na inne zrujnowane budynki. Niestety, miasto nie może inwestować w nieruchomościach prywatnych. Może natomiast modernizować miejskie skwery i place. Tak jak w poprzednich latach zagospodarowano pl. Kupiecki, Gdański, Łuczkowskiego, skwer przy Podwalnej i Młodowskiej, tak samo nowy wygląd zyskuje skwer pomiędzy ulicą Pocztową i Sybiraków. Swój skwerek będzie też miał książę/król Daniel Romanowicz. W planach jest aranżacja kolejnych tego typu miejsc.
Zmieniamy zasady Budżetu Obywatelskiego. Bynajmniej nie dlatego, że nie podoba mi się jak głosują mieszkańcy ale właśnie z uwagi na ich sugestie. Wprowadzamy 10 zamiast 4 rejonów głosowania, a pula do podziału zostaje podniesiona do 2.5 miliona złotych. Fundamentalne zasady pozostają bez zmian. To my – a więc ogół mieszkańców – zgłaszamy, a następnie wybieramy najpilniejsze inwestycje. Urząd jedynie sprawdza ich zgodność z prawem i szacuje koszty. Decyzje demokratycznie podejmują mieszkańcy. W efekcie dostaję serię pstryczków, bo komuś nie podoba się ta lub inna inwestycja. Ostatnio „samotny” odcinek ścieżki rowerowej na ul. 15 Sierpnia. Nie zmieniam zdania. Idea Budżetu Obywatelskiego to wolny wybór mieszkańców, a nie urzędników.
Otrzymujemy kolejne zgłoszenia od inwestorów zainteresowanych utworzoną nie tak dawno chełmską podstrefą ekonomiczną. Rusza budowa pierwszego zakładu produkcyjnego. Będzie to fabryka opakowań. Do strefy włączamy kolejne tereny. Jest drugi inwestor. Wśród zgłoszeń jest także utworzenie centrum logistycznego. Budowa ruszy w 2018 roku. Dwa pozostałe zakłady będą już wówczas pracować. Z panoramy miasta znika wysoki dźwig używany do budowy parku wodnego. Oznacza to, że inwestycja wchodzi w fazę prac wykończeniowych. W ramach Światowych Dni Młodzieży gościmy w Chełmie przyjezdnych z kilku krajów świata, a największa muzyczna impreza w mieście zmienia swoją formułę. Powstaje Festiwal Kolory Muzyki, który zapewnia muzyczne doznania przez trzy następujące po sobie wakacyjne weekendy. Uzupełniają go inne wprowadzone już wcześniej projekty: Kino Letnie, Noc Kultury, Muzyczne Studnie i inne wydarzenia kulturalne.
Po rozstrzygnięciu przetargów są nie tylko kolejne zadania drogowe ale również sportowe, rekreacyjne czy kolejne remonty miejsc pamięci oraz pomników. Odbywają się spotkania z prezydentami sąsiednich miast i urzędem marszałkowskim. Ustalamy szczegóły w zakresie Strategicznych Inwestycji Terytorialnych i podziału kolejnej części funduszy unijnych. Efekty tych prac będą już wkrótce widoczne. Spotykamy się także z inwestorami prywatnymi. Dotyczy to zarówno strefy ekonomicznej, nowych zakładów usługowych jak i obiektów handlowych. Uzgadniane są kwestie rozwiązań drogowych i inwestycji towarzyszących. Wśród zadań, które otrzymują dotację z miasta są prace archeologiczne na Górce Chełmskiej. Jej panorama doskonale widoczna jest z ulicy Wojsławickiej, na którą powstaje projekt przebudowy. W fazie prac znajduje się natomiast druga nitka ulicy Rejowieckiej, a następnie odcinki ulic Hrubieszowskiej i Włodawskiej. Pod koniec wakacji dowiadujemy się, iż pozyskaliśmy kolejne dofinansowanie – na ostatni odcinek ul. 11 Listopada (do ul. Przemysłowej). Inwestycja startuje na jesieni i kończy przebudowę korytarza staromiejskiego. Aczkolwiek wszystkim brakuje jeszcze wymiany nawierzchni placu Niepodległości. Już wówczas szykujemy się do przebudowy amfiteatru, lecz najpierw musimy wyłonić biuro, które zaprojektuje Kumową Dolinę w nowym wydaniu. To w żadnym wypadku nie przeszkadza w zakupie wyposażenia stoku narciarskiego i dalszych prac w celu jego wydłużenia. Kończy się budowa aquaparku. Pod koniec listopada symboliczną wstęgę przecinają nie politycy, a mieszkańcy którzy przybyli na otwarcie. Po „sieci” krąży mnóstwo komentarzy o nowym centrum sportów wodnych. Szczytem będzie wpis jednego z użytkowników, iż „woda w aquaparku nie smakuje”. Chełmski Park Wodny przyjmuje kolejne tysiące gości. Zarząd spółki nie zgłasza ubytku wodny z powodu jej „wypicia” przez klientów. W ramach postępowania konkursowego pozyskujemy kolejne środki unijne. Na „Mikołajki” 6 grudnia podpisujemy umowę o dofinansowaniu przebudowy DK12, a więc Rejowieckiej, Al. Przyjaźni, Rampy Brzeskiej, Wschodniej i Podgórze. Będzie to wielka inwestycja, której wartość szacowana jest wówczas na 200 milionów złotych. Najpierw trzeba jednak ją zaprojektować i znaleźć wykonawcę.
2017
Blisko 70 inwestycji i przedsięwzięć – tak wynika z planowanych działań, które ujęte zostały w budżecie na 2017 rok. Większość to zadania drogowe: Wiejska, Stephensona, Bogdanowicza, Berezeckiego, Mrozka, KD/D/08, tzw. stara Rejowiecka, kolejne parkingi i zatoki parkingowe, chodniki Litewska, Ogrodowa, Wołyńska, Rolnicza, Wirskiego, 3 Maja – to znów jedynie przykłady. Mimo wszystko czytam komentarze, że to „tylko mrzonki”. Kolejne ulice zyskują nowe oświetlenie. Wśród nich nowe rondo jakie powstaje przy zbiegu ulicy Zielnej i Obłońskiej. To pierwszy etap prac, które objąć mają całą ulicę Kolejową. Z ronda, które otrzyma imię Honorowych Dawców Krwi (z uwagi na liczne problemy związane z kolizjami technicznymi, a przez to wydłużające się prace, roboczo nazywane także rondem „męczenników MPRD”), biegnie nowo wytyczona ulica. W przyszłości będzie stanowiła alternatywny przejazd dla wiaduktu. Teraz, to miejsce przy którym powstaje obiekt handlowy. Podobnie wygląda przebudowa ul. Rejowieckiej – odcinka równoległego do al. Przyjaźni. Zaniedbany do niedawna teren jest wielkim placem budowy. Coraz głośniej mówi się o kolejnym obiekcie handlowym, ale dużo większym - galerii. Odbywamy wiele spotkań w tej sprawie, a inwestorzy uzgadniają kwestie drogowe. Termin rozpoczęcia prac zależy od nich, bo również jest to inwestycja prywatna. Składamy wniosek o kolejne dofinansowanie. Chcemy dokończyć modernizację ulicy Hrubieszowskiej. Nasz projekt zostaje oceniony pozytywnie. W wakacje rozpoczną się prace drogowe. Utrudnienia w ruchu na ul. Hrubieszowskiej to nic w porównaniu z przebudową ulicy Wojsławickiej. Kolejna z największych ulic miasta zyskuje nową nawierzchnię, a dodatkowo powstaje asfaltowa droga prowadząca wzdłuż Borku do granic miasta – mamy nowy wjazd do Chełma. Choć do wyborów jest jeszcze grubo ponad rok, pisząc o kolejnych inwestycjach znów czytam komentarze typu „robią, bo zbliżają się wybory”. Nie inaczej jest gdy wyłaniamy wykonawcę przebudowy DK12. Inwestycją w trybie zaprojektuj-wybuduj zająć ma się jedna z największych polskich firm budowlanych. Zanim wbiją pierwszą łopatę, muszą opracować pracochłonny i bardzo skomplikowany projekt techniczny. To potrwa, a harmonogram budowy przewiduje jej rozpoczęcie pod koniec 2018 roku. Dokonujemy zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Te już dokonane umożliwiły budowę wielu obiektów handlowo-usługowych, produkcyjnych oraz nowych mieszkań. Chcemy przystąpić do programu Mieszkanie plus, co wymaga właśnie zmiany kolejnego planu zagospodarowania. W tym samym czasie nowe bloki budują prywatni deweloperzy. Powołujemy Chełmską Radę Seniorów, a młodzi mieszkańcy otrzymują nowoczesny obiekt zaplecza sportowego przy stadionie miejskim. Kilkadziesiąt milionów złotych wynieść mogą współfinansowane z UE nakłady na Strategiczne Inwestycje Terytorialne, a więc szereg projektów, które chcemy sukcesywnie realizować: rower miejski, amfiteatr, centrum aktywności gospodarczej, kolejne ścieżki rowerowe, przebudowy parkingów, placów, dofinansowania dla przedsiębiorców, projekty oświatowe, zakup autobusów itd. Lista projektów zostaje zatwierdzona. Oczywiście czeka nas jeszcze szereg przygotowań, projektowania, wyłaniania wykonawców itd. Do listy pozyskanych środków dochodzą kolejne zadania: e-usługi, modernizacja CKP, kilka projektów adresowanych dla szkół itd. Kolejnych kilkanaście milionów złotych. Następuje rozstrzygnięcie rokowań w sprawie inwestora w podstrefie. Wybuduje on zakład produkcji biokomponentów. Inna duża firma z centralnej Polski, po szeregu spotkań, otwiera w Chełmie swój oddział. Zatrudniać będzie w branży usługowej. Wprowadzamy nowy sposób zgłaszania i wybierania zadań w Budżecie Obywatelskim. Od 2017 roku można to robić przez Internet. Powstają nowe obiekty sportu i rekreacji, a remontom poddawane są placówki oświatowe – tak jak w każdym roku. Zaczynamy przebudowę basenu przy SP nr 8, lecz okazuje się, że może to być znacznie bardziej kosztowna inwestycja. W kolejnym roku będziemy starać się o dofinansowanie. Także w sprawie dofinansowań odbywają się spotkania z przedstawicielami miast partnerskich z Ukrainy. Będziemy wspólnie składać projekty, a ten dotyczący przebudowy ul. Kolejowej znajdzie się na liście do dofinansowań w ramach funduszy unijnych. Powstać tam mają m.in. nowe parkingi, zaś w samym tylko roku 2017 realizowane inwestycje dotyczą budowy i przebudowy blisko 160 miejsc parkingowych w różnych częściach miasta. Kolejne budowane będą w 2018 roku. Nie udaje się dokończyć przebudowy całej ul. Wojsławickiej – pozostał fragment przy cmentarzu. Powodem jest inwestycja związana z sieciami energetycznymi. Zaczekamy. Szkoda byłoby zrywać nową nawierzchnię. Gdy przystępujemy do prac w kolejnym roku... no cóż, komentarze są oczywiste – „bo wybory”. Główny Urząd Statystyczny publikuje dane o wartości projektowej zadań z pozyskanym dofinansowaniem ze środków unijnych (w przeliczeniu na jednego mieszkańca). W zestawieniu zajmujemy 1 miejsce w Polsce wśród miast na prawach powiatu. Na jednego Chełmianina przypada 3726 zł. Mamy projekt nowej Kumowej Doliny. Prace ruszą niebawem.
2018
Na teren amfiteatru wjeżdżają koparki. Za około 13 milionów złotych, w tym większość to pozyskane dofinansowanie z UE, powstanie nie tylko nowy amfiteatr ale także nowe centrum kultury, w którym zajęcia prowadzić będzie ChDK. Ruszają prace projektowe dotyczące nowych ścieżek rowerowych, roweru miejskiego, Placu Dworcowego, parkingu przy Parku Miejskim, kompleksu budynków inwestycyjnych, szykowane są procedury na zakup nowych autobusów. To zadania, które będą współfinansowane ze środków unijnych. Tak samo jak trwający remont i zakup nowego wyposażenia Centrum Kształcenia Praktycznego. Wśród projektowanych zadań jest także rozbudowa stadionu, skateparku, budowa toru pumptrack, nowe siłownie plenerowe, boiska, skwery i place zabaw (między innymi w Parku Miejskim) oraz wiele innych. Cześć z tych zadań to projekty wybrane przez mieszkańców w Budżecie Obywatelskim. Otwierane są przetargi na kolejne zadania, w tym drogowe. Dla niektórych albo nie ma wcale ofert albo ceny znacznie przewyższają ujęte w budżecie na ten cel środki. Przetargi są ponawiane. Składamy wnioski o następne dofinansowania. Pozyskujemy je z różnych programów, między innymi na rozbudowę żłobka czy stworzenie Domu Seniora. Możemy już zobaczyć jak wyglądać będzie Chełmskie Centrum Aktywności Gospodarczej, które przy udziale pozyskanych środków unijnych powstanie przy ul. Ceramicznej. Budowa powinna rozpocząć się na przełomie tego i przyszłego roku. Kilka kilometrów dalej, przy wybudowanej niedawno ulicy Hutniczej, rozpoczyna się budowa centrum logistycznego. To kolejna inwestycja w ramach naszej podstrefy ekonomicznej. Do rozpoczęcia prac przygotowuje się prywatny inwestor, który pomiędzy ul. Lubelską a Rejowiecką zamierza wybudować duży obiekt handlowo-usługowy. Powstać ma tam nawet 500 miejsc pracy. Ma już pozwolenie na budowę i uzgodnione wszystkie kwestie dostępności komunikacyjnej. Kiedy na teren budowy wjedzie sprzęt budowlany? Właśnie rozpoczęło się porządkowanie placu pod budowę – i komentarze „no przecież zaraz wybory” choć decyzja w tej sprawie należy tylko i wyłącznie do inwestora. Spotykamy się z innymi firmami, w tym międzynarodowymi korporacjami, które szukają terenów inwestycyjnych. Chodzi o duże przedsięwzięcia, które wymagają długich procedur decyzyjnych ze strony właścicieli. Ostateczne decyzje zapadać będą w kolejnych miesiącach. Na kilku ulicach miasta spotkać można dziwnie wyglądających ludzi. Nie są to bynajmniej zagubieni uczestnicy balu przebierańców, a statyści biorący udział w kolejnej produkcji filmowej. Tym razem jest to film o „Dyrekcji”, którego premierę zobaczymy na przełomie września i października. Chełmski Park Wodny przyjmuje pół milionowego klienta.
Trwają prace na Kolejowej. Nawet niewielki odcinek wyłączony z ruchu powoduje powstawanie korków na innych ulicach. Ta inwestycja podzielona jest na etapy nie tylko z uwagi na współfinansowanie z różnych źródeł, ale przede wszystkim po to, by uniknąć paraliżu komunikacyjnego miasta. Przy ulicy Wojsławickiej trwa finalizowanie rozpoczętej w ubiegłym roku inwestycji. Wraz z nową nawierzchnią powstają tam parkingi na około 80 pojazdów. Kierowcy nie mają jednak łatwo. Muszą jeździć objazdami z powodu przebudowy jednego z najbardziej newralgicznych skrzyżowań miasta – Lwowskiej z ul. Wieniawskiego i Drogą Męczenników. Prace drogowe trwają przy szeregu innych ulic. Pisząc o części z nich, jak zwykle widzę komentarze o wyborach. Ma to miejsce również w przypadku ostatniego etapu przebudowy korytarza staromiejskiego. Współfinansowana w ramach porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Chełmie inwestycja dotycząca przebudowy placu Niepodległości, obejmuje także budowę dodatkowych parkingów. Roboty ruszyły przed kilkoma dniami. Projektanci zbliżają się do końca prac nad dokumentacją przebudowy DK12. Za chwilę będą mogli wystąpić o pozwolenie na budowę. Ale spokojnie. Raczej mało prawdopodobne by prace ruszyły przed wyborami. A jak rozpoczną się po wyborach? No cóż, zawsze będzie można skomentować, że „przecież coraz bliżej kolejnych...”

To tylko malutki wycinek mijającej kadencji. Bardziej przykłady. Tak samo wspominane inwestycje są zaledwie fragmentem wszystkich zrealizowanych zadań i nie zmieniają tego, jak wiele jest jeszcze potrzeb w naszym mieście. Pozdrawiam gorąco."- kończy wpis Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz.