netspeed

Dyrektor Biblioteki Pedagogicznej w Chełmie, Dyrektor Medycznego Studium Zawodowego w Chełmie oraz Kierownik  Lubelskiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Oddział w Chełmie zapraszają nauczycieli, uczniów i innych miłośników literatury do udziału w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego.

Niech wspólne czytanie i słuchanie przyczyni się do promocji czytelnictwa w regionie i stanie się w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości wyjątkową formą uczczenia jubileuszu.

Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość  opieczętowania własnych egzemplarzy lektury „Przedwiośnia” okolicznościowym stemplem.

Uroczystość odbędzie się w Bibliotece Pedagogicznej w Chełmie w holu głównym 7 września o godzinie 10.00.

Policjanci z chełmskiej komendy wraz z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei prowadzili w ubiegłym tygodniu działania związane z realizacją akcji „Bezpieczny przejazd..”. Celem tego przedsięwzięcia było zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo osób poruszających się po przejazdach i terenach kolejowych.

Wspólny patrol pełnił służbę w okolicy przejazdu kolejowego w Rejowcu Fabrycznym. Działania te zorganizowane zostały w związku z kampanią społeczną „Bezpieczny przejazd na wakacje”. Jej celem jest zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo osób przemieszczających się przez przejazdy i tereny kolejowe, a tym samym ograniczenie w tych miejscach wypadków.

Kierujący pojazdami, jak też osoby piesze, czy też inni niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, stosowali się do obowiązujących w tym przedmiocie przepisów. Pracownicy kolei rozdawali przy tej okazji stosowne foldery i drobne przedmioty promujące bezpieczeństwo w tym obszarze.

Wakacje nieubłaganie zbliżają się do końca. Czas pomyśleć o powrocie do szkoły, a tym samym wziąć sprawy w swoje ręce i przyłożyć się do zaplanowania swojej kariery. Szkoła - niezależnie od jej poziomu czy rodzaju – stanowi podstawę dalszego rozwoju zawodowego.

Doradcy zawodowi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej OHP w Chełmie od lat pracując z młodzieżą szkolną oraz poszukującą pracy, pomagają w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i planowaniu indywidualnej ścieżki kariery. Jak co roku zapraszają pedagogów i szkolnych doradców zawodowych do korzystania z bezpłatnych zajęć dla młodzieży, zarówno w szkole jak i w siedzibie MCIZ, przy ul. Lwowskiej 51 w Chełmie. Zajęcia dotyczące wyboru kierunku kształcenia, poszukiwania pracy czy też treningi umiejętności miękkich stanowią atrakcyjną formę realizacji tematów z zakresu doradztwa zawodowego w szkole. Młodzież ma okazję spotkać się z doradcami zawodowymi, którzy pracują poza placówkami oświatowymi, co daje szersze spektrum możliwości pracy z uczniami, w połączeniu z pracą szkolnych doradców zawodowych.

Poza zajęciami grupowymi doradcy MCIZ OHP stale zapraszają do korzystania z porad indywidualnych w siedzibie MCIZ. Również są one nieodpłatne i mogą dotyczyć dowolnej tematyki z zakresu poszukiwania pracy, wyboru szkoły czy też rozwoju osobistego. Sporym zainteresowaniem cieszą się zazwyczaj testy predyspozycji zawodowych, badających zainteresowania zawodowe, a co za tym idzie, ułatwiające podejmowanie decyzji edukacyjnych i zawodowych. Aby umówić się na poradę należy skontaktować się z MCIZ OHP pod numerem telefonu: 82 565 56 46.

Co roku na polskich drogach w wyniku zderzenia z samochodami ginie około 300 rowerzystów. CEMEX Polska, dbając o edukację na temat bezpieczeństwa, zorganizował akcję „Zamiana miejsc z kierowcą” w ramach kampanii „Bezpieczny rowerzysta”. Kierujący jednośladami podczas wydarzenia mającego miejsce 25 sierpnia, mieli okazję dowiedzieć się, na co szczególnie zwracać uwagę, będąc uczestnikami ruchu drogowego.

Rowerzyści są jedną z grup narażonych na niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. By mogli dowiedzieć się, jakie są największe zagrożenia ze strony zmotoryzowanych i jak ich unikać, CEMEX Polska postanowił zorganizować specjalne wydarzenie. Otaczając rowerzystów opieką, firma przygotowała plenerową akcję, w trakcie której uczestnicy zapoznali się z wartościowymi informacjami na temat bezpiecznego uczestniczenia w ruchu drogowym i otrzymali gadżety odblaskowe.

Kilkugodzinne wydarzenie, mające formę akcji plenerowej, zostało zorganizowane w Chełmie przy Zalewie Żółtańce. Akcja została objęta patronatem Urzędu Miasta Chełm i Gminy Chełm, we współpracy z ośrodkiem szkolenia kierowców Świadomy Kierowca i lokalną policją.

Akcja dedykowana była głównie rowerzystom i miała na celu uświadomienie im jak ważne podczas ruchu drogowego jest bycie dobrze widocznym na drodze. Podczas akcji rowerzyści mogli usiąść za kierownicą zaparkowanego samochodu ciężarowego, by poznać m.in., ograniczenia widoczności oraz martwe punkty na drodze z perspektywy kierowcy.

Na miejscu udostępniono specjalną ciemnię, w której umożliwiono sprawdzenie działania odblasków, zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego. Przy tej okazji uczestnikom rozdane zostały praktyczne gadżety odblaskowe.

Szerzenie wiedzy na temat bezpieczeństwa, nie tylko w miejscu pracy, stanowi jeden z filarów strategii CEMEX Polska. Dbając o swoich pracowników, w tym przewoźników, firma stara się angażować ich w działania na rzecz poprawy ich własnego bezpieczeństwa poprzez udział w wielu akcjach, między innymi tej w ramach kampanii „Bezpieczny rowerzysta”.

CEMEX to firma globalna z branży budowlanej, która dostarcza wysokiej jakości produkty oraz usługi Klientom i społecznościom w ponad 50 krajach na całym świecie. CEMEX może się pochwalić bogatą historią zwiększania dobra tych, którym służy poprzez innowacyjne rozwiązania budowlane, ciągłe doskonalenie oraz wysiłki mające na celu promowanie zrównoważonej przyszłości. Więcej informacji można znaleźć na stronie: www.cemex.com

Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz poinformowała o możliwości ubiegania się o stypendium szkolne, na rok szkolny 2018/2019.

W roku szkolnym 2018/2019 przyznawanie i udzielanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym oraz tryb i sposób wypłaty stypendiów, procedury dotyczące składania wniosków o stypendia i tok postępowania kwalifikacyjnego będą przeprowadzone w oparciu o „Regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Chełm” podjęty uchwałą NR XXXIX/462/18 Rady Miasta Chełm z dnia 28 czerwca 2018 r. dostępnym na stronie Urzędu Miasta Chełm.

Wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego, dla uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm będą wydawane i przyjmowane w placówkach oświatowych natomiast wnioski o przyznanie stypendium szkolnego i zasiłku szkolnego w odniesieniu do uczniów pobierających naukę poza miejscem zamieszkania będą wydawane i przyjmowane w Urzędzie Miasta Chełm, w Wydziale Oświaty.

Wydawanie wniosków rozpocznie się od dnia 3 września 2018 r. Termin składania wniosków upływa z dniem 14 września 2018 r.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2018 r. poz. 700 z późn. zm.), tj: 514,00 zł netto na osobę w rodzinie (od dnia 1 października 528,00 zł).

Pod uwagę brane są dochody z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku (tj. miesiąca sierpnia 2018 r.).

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa W Chełmie złożyła projekt pt. „Program rozwojowy dla kierunku Pielęgniarstwo edycja II” w ramach „Programu rozwojowego dla pielęgniarek i położnych” realizowanego przez Ministra Zdrowia. Jeśli projekt PWSZ w Chełmie wygra w konkursie, oznaczać to będzie, że studenci pielęgniarstwa oraz absolwenci, którzy podejmą prace w kraju będą mogli liczyć na płatne stypendia.

Adresatami projektu będą w I etapie studenci rozpoczynający kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo oraz w II etapie absolwenci tego kierunku. Celem projektu będzie wykształcenie w pełni profesjonalnych kadr, mogących sprostać wyzwaniom rynku.

Jeśli projekt zostanie pozytywnie rozpatrzony, to w pierwszym etapie uczestniczyć będzie w projekcie 36 studentów PWSZ w Chełmie, którzy otrzymają wsparcie w postaci stypendium za realizację obowiązkowych praktyk, a najzdolniejsi dodatkowo otrzymają stypendium motywacyjne w wysokości 800 zł przez 2 lata. Chętni będą mogli także skorzystać z praktyk ponadprogramowych oraz szkoleń z zakresu komunikacji z pacjentami, aby dodatkowo rozwijać swoje kompetencje.

W drugim etapie uczestniczyć będzie 27 absolwentów kierunku Pielęgniarstwo, którzy brali udział w pierwszym etapie. Dla nich przewidziane będzie wsparcie w postaci stypendium szkoleniowego w wysokości 1000 zł (oprócz pensji), a także cykl 5 kursów specjalistycznych. Dotyczy to tylko okresu 2 lat po ukończeniu studiów.

- Projekt jest niewątpliwie bardzo atrakcyjną formą wsparcia naszych studentów i absolwentów Pielęgniarstwa. Przede wszystkim to doskonała okazja, aby skorzystać z praktyk, które dostosowane są do jakości warunków i zasad odbywania do Europejskiej Ramy Jakości Praktyk i Staży. Dzięki temu studenci mają dostęp do profesjonalnej wiedzy, ale także bezpośredni kontakt ze światem zawodowym. Wsparcie finansowe oczywiście również jest ważnym czynnikiem, które z punktu widzenia studentów absolwentów jest bardzo atrakcyjne i z pewnością ułatwia start w dorosłe życie - mówi rektor uczelni profesor nzw. dr hab. inż. Arkadiusz Tofil.

Projekt realizowany będzie w formie partnerstwa Uczelni z podmiotami leczniczymi z regionu (Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Krasnymstawie, Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Chełmie, Miejskim Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Chełmie oraz Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej we Włodawie).

Wartość projektu na dzień złożenia to prawie 5 mln zł. Rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić IV kwartale 2018 roku. Jeśli decyzja będzie pozytywna, projekt realizowany będzie od lutego 2019 r.