netspeed

Podczas uroczystej sesji Młodzieżowej Rady Miasta, która odbyła się w minioną środę w Urzędzie Miasta, została rozstrzygnięta kolejna edycja zainicjowanego przez Stowarzyszenie „Werwa” konkursu Młodzieżowy Lider. W jego ramach stowarzyszenie, wspólnie z Urzędem Miasta Chełm i Młodzieżową Radą Miasta Chełm, wybiera najbardziej aktywnych i kreatywnych uczniów w kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

W tym roku rywalizacja była bardzo zacięta, a wybór bardzo trudny. Młodzieżowymi Liderami 2018 zostali Wojtek Żołnacz z Gimnazjum nr 1 oraz Łukasz Adamczak z Zespołu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych. „Werwa” ufundowała laureatom dwudniową wycieczkę po Lwowa, w którą liderzy wybiorą się pod koniec września.

Gratulujemy!

W tegorocznej, drugiej już, edycji konkursu „Policjanci w służbie historii" wyróżnienie za pracę o śp. komisarzu Policji Państwowej Ignacym Mińskim otrzymały uczennice klasy IIbl Zespółu Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie - Natalia Kosmowska, Agata Aki Nishizawa i Natalia Siemczuk.

Do konkursu zorganizowanego przez Instytut Pamięci Narodowej i Komendę Główną Policji zgłoszonych zostało 113 zespołów, spośród których zadania konkursowe ukończyło 57 zespołów, w tym także nasz drugi zespół, również z klasy IIbl, w składzie: Patrycja Dawidziuk, Karolina Kumowska i Aleksandra Wepa. Uczennice biorące udział w konkursie pracowały pod opieką panów: Mariusza Rozwoda i Tomasza Nyszko.

Dominika Lubawska, uczennica kl. II a I LO w Chełmie, została laureatką II miejsca Wojewódzkiego Konkursu Biologicznego „Powtórka przed Maturą”, który odbył się 8 czerwca w Instytucie Biologii i Biochemii Wydziału Biologii i Biotechnologii UMCS w Lublinie.

Honorowy Patronat nad konkursem objęli Marszałek Województwa Lubelskiego, Lubelski Kurator Oświaty oraz Prezydent Miasta Lublin, a opiekunem naukowym laureatki była p. prof. Jolanta Maciejewska.

Serdecznie gratulujemy!

Jak bezpiecznie spędzić wakacje oraz dlaczego dopalacze są tak groźne- o tym wszystkim rozmawiają policjanci podczas spotkań z dziećmi i młodzieżą. Koniec roku szkolnego jest to czas wytężonej pracy funkcjonariuszy skierowanej na profilaktykę dzieci i młodzieży.

Mając na względzie bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie wakacji, policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Chełmie codziennie odwiedzają szkoły, gdzie przeprowadzają pogadanki oraz instruują młodzież o właściwym zachowaniu, które pozwoli na uniknięcie niebezpieczeństw. Jednym z tematów są konsekwencje sięgania po dopalacze.

Policjanci ostrzegają przed kupowaniem i zażywaniem jakichkolwiek substancji nieznanego pochodzenia. Uświadamiają, że producenci i sprzedawcy dopalaczy kierują się jedynie zyskiem, nie zwracając przy tym uwagi na ludzkie życie. Nieznane specyfiki są zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzkiego. W ich składzie często znajdują się substancje niewiadomego pochodzenia, które powodują szybkie, nawet nieodwracalne zmiany w organizmie człowieka. Bezwzględnie należy reagować, jeśli w naszym towarzystwie ktoś zamierza zażyć te substancje dzwoniąc na numer alarmowy 112 i stanowczo odmawiać, gdy ktoś nas do tego namawia. 

Wicepremier Jarosław Gowin, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego odwiedził w poniedziałek Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Chełmie. Podczas spotkania została podpisana umowa, dotycząca budowy pasa betonowego. Uczelnia otrzymała dotację w wysokości ponad 16 mln złotych.

Wicepremier spotkał się ze studentami oraz pracownikami PWSZ w Chełmie i zaprezentował dalsze plany rozwoju uczelni wyższych, a w szczególności Państwowych Wyższych Szkół Zawodowych. Po konferencji prasowej z przedstawicielami lokalnych mediów, udał się do Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie, w Depułtyczach Królewskich, aby zobaczyć miejsce planowanej inwestycji - budowy pasa betonowego.

Pas, który ma powstać na lotnisku Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie, ma mieć długość 1020m i szerokości 30m. Jest on niezbędny do pełnego funkcjonowania Centrum Lotniczego PWSZ w Chełmie i lotniska. Przede wszystkim umożliwi wykonywanie lotów nocnych i ubezpieczonych w nowej formule oraz lądowanie większych maszyn lotniczych m.in. małych statków pasażerskich.

Zgoda na budowę pasa betonowego, to także początek realizacji dużo większego projektu, który zakłada m.in. budowę specjalnego hangaru, gdzie będzie możliwość komercyjnego przeprowadzania remontów oraz napraw niemalże wszystkich rodzajów samolotów.

Akcja informacyjno-edukacyjna „Kręci mnie bezpieczeństwo nad wodą” poświęcona jest bezpieczeństwu osób przebywających w wodzie lub nad wodą. Bezpośrednimi adresatami projektu są dzieci, młodzież i osoby dorosłe, adresatami pośrednimi – zarządzający wyznaczonymi obszarami wodnymi, w szczególności kąpieliskami, a także podmioty prowadzące działalność w zakresie rekreacji wodnej i wypoczynku (m.in. wypożyczalnie sprzętu wodnego, ośrodki wypoczynkowe, itp.). 

Głównym celem akcji jest propagowanie właściwego zachowania na akwenach, w tym zasad bezpiecznej kąpieli, bezpiecznego żeglowania oraz uprawiania sportów wodnych, a w efekcie ograniczenie wypadków utonięć. Projekt realizowany jest na terenie całego kraju do września 2018 r. 

Na potrzeby projektu opracowane zostały materiały edukacyjno-informacyjne, m.in.: informatory oraz naklejki. W ramach akcji został również ogłoszony konkurs filmowy pn. "Filmowy przeWODNIK" promujący bezpieczne przebywanie w wodzie lub nad wodą.  

Akcja została objęta patronatem honorowym Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz wpisana do Harmonogramu działań na rok 2018 w ramach Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań „Razem bezpieczniej” im. Władysława Stasiaka na lata 2018 - 2020. 

Partnerami projektu są: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacja PZU.