netspeed

PWSZ zaprasza do studiowania nie tylko Polaków. W tym roku do rekrutację ponownie proponuje także cudzoziemcom.

Poniżej przedstawiamy zasady przyjmowania cudzoziemców na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie.

Cudzoziemcem jest osoba nieposiadająca obywatelstwa polskiego. Osoby posiadające obywatelstwo polskie, nawet, jeśli oprócz niego posiadają również obywatelstwo innego kraju, nie są zgodnie z polskim prawem cudzoziemcami i w rekrutacji na studia muszą kierować się zasadami dotyczącymi obywateli polskich.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać kształcenie w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie:

na zasadach obowiązujących obywateli Polskich (bezpłatnie)

na zasadach innych niż obowiązujące obywateli Polskich (odpłatnie)

Podejmować i odbywać kształcenie na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą:

posiadacze ważnej Karty Polaka,

cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na pobyt stały (Karta stałego pobytu)

cudzoziemcy posiadający status uchodźcy nadany w RP,

cudzoziemcy korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,

pracownicy migrujący, będący obywatelami państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, a także członkowie ich rodzin, jeżeli są lub byli zatrudnieni w Polsce, a także członkowie ich rodzin, jeżeli mieszkają na terytorium RP, cudzoziemcy którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich, cudzoziemcy, którym na terytorium RP udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust.1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 roku o cudzoziemcach (Dz. U. z 2016 r. poz.1990, 1948 i 2066 oraz z 2017 r. poz.60, 858 i 1543), 127- zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, 159 ust. 1 – zezwolenia na pobyt czasowy w celu połączenia się z rodziną, 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 – zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności tj. posiada zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE udzielone rzez inne państwo członkowskie lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, o którym mowa powyżej

 cudzoziemcy, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium RP,

obywatele państw członkowskich UE, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej i członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu.

Kandydaci, którzy nie spełniają żadnego z powyższych warunków mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich (odpłatnie).

WYMAGANE DOKUMENTY

podanie do Rektora o przyjęcie na studia,

kwestionariusz zgłoszeniowy,

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego kandydata o wyrażeniu zgody na podjęcie studiów w PWSZ w Chełmie (w przypadku osób poniżej 18-tego roku życia),

dokument równoważny polskiemu świadectwu dojrzałości, uprawniający do podjęcia studiów na uczelni wyższej, opatrzony apostille lub legalizacją (nie dotyczy matur IB i EB)

tłumaczenie dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski,

zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia studiów. Jeżeli jest sporządzone w języku innym niż polski, musi zostać przetłumaczone,

polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia w Polsce albo Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego lub przystąpienie do Ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia,

dwie kolorowe fotografie format 35 x.45 mm,

kserokopia paszportu – strona ze zdjęciem (oryginał do wglądu),

kserokopia Wizy lub karty stałego pobytu lub innego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium RP (oryginał do wglądu),

dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (75 zł).

Wymagane jest tłumaczenie zagranicznych dokumentów na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Ponadto Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w PWSZ w Chełmie muszą:

- ukończyć roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra do spraw szkolnictwa wyższego,
- lub posiadać certyfikat znajomości języka polskiego wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego,
- lub uzyskają potwierdzenie Komisji ds. znajomości języka polskiego w PWSZ w Chełmie, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Miejsce przyjmowania dokumentów

Cudzoziemcy ubiegający się o przyjęcie na studia w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Chełmie, składają komplet wyżej wymienionych dokumentów w Biurze Obsługi Studentów Cudzoziemców Działu Współpracy z Zagranicą ul. Pocztowa 54, budynek C, pok.301.

Osoba do kontaktu: mgr Kamil Jaszczuk

Tel. 82 562 06 13

Email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

W ubiegłym tygodniu mury I LO im. Stefana Czarnieckiego odwiedził absolwent szkoły z 1961 roku – Joseph Anthony Kunc.

Dostojny gość jest na co dzień profesorem nauk astronomicznych, fizyki i inżynierii lotniczej na Uniwersytecie w Południowej Kalifornii w Los Angeles. Uczniowie klas o profilu politechnicznym mieli okazję wysłuchać ciekawego wykładu o energii.

Jak napisała szkoła na swojej stronie internetowej: „Jesteśmy dumni, że mimo upływu lat wciąż czują się Czarniecczykami i chętnie wracają do swojej dawnej szkoły.”

Sesja popularnonaukowa „Ten jest z ojczyzny mojej…” to kolejna inicjatywa Stowarzyszenia „Aktywna 8”, którą zrealizowano dla uczczenia setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz uhonorowania Ireny Sendlerowej. Bohaterami projektu byli także Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata – bohaterscy chełmianie ratujący Żydów w czasie II wojny światowej.

Spotkanie otworzyła magiczna impresja teatralna autorstwa Marzeny Boćwińskiej i Agaty Wojtasiuk – nauczycielek SP nr 8 pt. „Bohaterstwo, które wyszło z cienia”. Uwagę wzruszonych widzów przykuła zastosowana przez inscenizatorki symbolika zdarzeń
i rekwizytów, niezwykła oprawa muzyczna oraz mistrzowskie operowanie obrazem, budowanie napięcia i głęboki, wysublimowany sposób przekazu. Prawdziwymi gwiazdami przedstawienia byli : Martyna Fic i Bartłomiej Jabłoński – odtwórcy pierwszoplanowych postaci oraz wykonawcy lirycznych piosenek.

Uczestnicy sesji wysłuchali wykładu przewodniczącego Rady Miasta p. Zygmunta Gardzińskiego „Chełm i chełmianie pod okupacją niemiecką” oraz p. Doroty Bidy z Muzeum ziemi Chełmskiej, która zaprezentowała sylwetkę I. Sendlerowej oraz biogramy Sprawiedliwych z Chełma : Anieli i Feliksa Grzesiuków, Adeli Dąbskiej i Grzegorza Czyżyka. Druga część wykładów dotyczyła metod i sposobów uczenia o Holocauście. Tematykę tę przybliżyła p. Marzena Boćwińska, która swoje wystąpienie uzupełniła o prezentację dobrej praktyki – relację z realizacji projektu „Traces Chełm” laureata III miejsca w ogólnopolskim konkursie „Pamięć dla Przyszłości”, natomiast p.p. Ewa Betiuk i Anna Popielewicz dokonały podsumowania imponującego dorobku w pracy nauczania o Zagładzie i sukcesach uczniów
I LO.

Na zaproszenie stowarzyszenia przybyli uczniowie chełmskich szkół, ich nauczyciele, rodzice i dyrektorzy, oficjele, mieszkańcy miasta oraz potomkowie Sprawiedliwych : p. Jan Dąbski i p. Wiesław Betiuk.

Policjanci z chełmskiej komendy uczestniczyli w przedsięwzięciu zorganizowanym z okazji „Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego”, którego inicjatorem była Gmina Wierzbica. Funkcjonariusze prezentowali sprzęt wykorzystywany w codziennej służbie oraz przeprowadzili pogadankę poświęconą bezpieczeństwu.

„Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego” ma na celu zwiększanie świadomości kierowców o tym, jak duże znaczenie ma bezpieczna jazda, która jest zgodna z przepisami i zdrowym rozsądkiem. Policjanci z chełmskiej drogówki i posterunku w Sawinie uczestniczyli w przedsięwzięciu zorganizowanym z tej okazji w świetlicy w Syczynie na terenie gminy Wierzbica. Podczas spotkania funkcjonariusze zaprezentowali sprzęt wykorzystywany przez policjantów w codziennej służbie, jak też rozmawiali na tematy związane z bezpieczeństwem.

Stowarzyszenie WeRwA oraz Chełmska Biblioteka Publiczna zapraszają na 57. spotkanie Chełmskiego Klubu Podróżników, które rozpocznie się we wtorek 15 maja o godz. 18:00 w sali widowiskowej ChBP przy ul. Partyzantów 40.

Gościem spotkania będzie himalaista Piotr Tomala, uczestnik Narodowej Zimowej Wyprawy na K2 oraz członek ekipy ratunkowej na Nanga Parbat. Wówczas Piotr Tomala razem z trzema innymi himalaistami uratowali Francuzkę Elizabeth Revol, która wspólnie z Tomaszem Mackiewiczem dokonała udanego zimowego wejścia na Nanga Parbat. Polski himalaista niestety na zawsze został w Karakorum.
Podczas spotkania w ChBP będzie można usłyszeć o kulisach wyprawy, które nie zawsze przedostają się do mediów.

Wstęp na spotkanie oczywiście bezpłatny, a uczestnicy otrzymają wejściówki dzięki którym będą mogli wejść na ... dzwonnicę na chełmskiej Górce, najwyższy punkt widokowy w naszym mieście.

Koło Naukowe Studentów PWSZ TV wspólnie ze studentami Budownictwa i Biblioteką Główną Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie ogłaszają drugą edycję konkursu fotograficznego Impresje Matematyczne!

Tematem tegorocznej edycji są "Bryły i figury płaskie we współczesnym budownictwie". W konkursie udział może wziąć młodzież w wieku 14-19 lat, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych z miasta Chełm i powiatu chełmskiego oraz placówek objętych patronatem PWSZ w Chełmie, a także studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Do konkursu można zgłosić 3 prace. Więcej szczegółów w regulaminie.

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału i przesłania swoich prac!